Obóz dla młodzieży w Polsce

Jun 02 2015
Nowości >>

     Projekt ,,Akademia Liderów" Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska" zakłada zorganizowanie obozów edukacyjnych dla młodzieży (w wieku od 15 do 18 lat) posługującej się językiem polskim w kooperacji z organizacjami polonijnymi (tj. Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce).

      W ramach zajęć (72 godziny zajęć podczas pobytu czyli po 6 godzin zajęć na dzień (od poniedziałku do soboty) uczestnicy będa doskonalić swoje umiejętności językowe, trenerskie oraz poznawać kulturę Polski. Program zajęć przewiduje poszerzanie umiejętności liderskich takich jak: przywództwo, budowanie wizerunku, nowoczesnej  współpracy i partnerstwa, a także doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu tematyki muzyczno-artystycznej. Zajęcia będą prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli-trenerów w salach multimedialnych oraz poza obiektem, podczas wycieczek, ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań z ludźmi kultury. Przewidziano także działania wolontariackie.

      Na zakończenie uczstnictwa w obozie, każdy biorący udział otrzyma ,,Certyfikat Akademii Liderów".

      W trakcie prac nad projektem opiekunowie i trenerzy będą zachęcać uczestników do nawiązywania kontaktów z Polakami, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w różnych dziedzinach życia.

     SWP planuje organizowanie turniejów, wspólnych warsztatów z rówieśnikami z Polski. Po powrocie do krajów zamieszkania uczestnicy obozów przygotują i przeprowadzą mini-projekty, które opublikowane zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska".

     Adresatami obozu jest młodzież w wieku od 15 do 18 lat z : Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Argentyny i Brazylii.

     Wszyscy zainteresowani muszą wykazać się uczestnictwem w ciągu roku szkolnego w zajęciach szkół polskich, organizacjach Polaków lub systematyczną nauką języka polskiego.

     Koszty pobytu (zakwaterowania, wyżywienia oraz zajęć trenerskich i innych atrakcji) dla uczestników są pokrywane przez organizatorów czyli Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska", natomiast koszty podróży dla uczestnikow są pokrywane przez organizatorów SWP w kwocie zryczałtowanej - 800 PLN na osobę ( około $200).

     Obóz odbędzie się w terminie od 3 do 16 sierpnia 2015 roku w Pułtusku (http://www.zamekpyultusk.pl).

     Dodatkowe szczegóły w załączniku. Nauczycieli i młodzież chętną do udziału w obozie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na email: prezesznpwusa@gmail.com. Więcej informacji można uzyskć pod numerem telefonu:312 520 6019.

 

Wstecz

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com