z dnia 11 MAJA 2013

Temat: Eucharystia w moim życiu - w rok po I Komunii Św.

J 15, 12-17

Przez ten rok staraliśmy się poznawać coraz lepiej Pana Jezusa przez czytanie Pisma Świętego, częste przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Eucharystii. Pan Jezus chce, byś był Jego przyjacielem. Od ciebie zależy, czy rzeczywiście tak będzie.

Dziękuję ci za ten rok wspólnego poznawania Boga

przez czytanie Pisma Świętego.

Nie odkładaj twojego Pisma Świętego na półkę! Czytaj je często!

Życzę ci radosnych i bezpiecznych wakacji!

 

 

 

z dnia 27 KWIETNIA 2013

Temat: Od zwiastowania do zesłania Ducha Świętego - gra dydaktyczna (powtórzenie wiadomości).

 

Zadanie domowe: na osobnej kartce narysuj lekcję (historię), która ci się najbardziej podobała.

 

 

 

z dnia 20 KWIETNIA 2013

Temat: Duch Święty przemienia nasze życie - zesłanie Ducha Świętego.

Dz 2,1-6

50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa na Apostołów i kobiety zebranych w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. Każdy chrześcijanin otrzymał pierwsze dary Ducha Świętego w czasie chrztu św. Duch Święty uzdalnia nas do odważnego wyznawania wiary, uczy nas, uzdalnia do modlitwy, pociesza...

 

Zadanie domowe: s. 94 i 95 (tylko zadanie 2) oraz dokończyć zadania z kartki ksero.

 

Duch Święty

 

 

 

z dnia 13 KWIETNIA 2013

Temat: Jezus jest zawsze z nami - nakaz misyjny i wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Mt 28,16-20 oraz Łk 24,50-53

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom. Zanim wstąpił do nieba nakazał im, by szli na cały świat i nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu. Obiecał też, że będzie z nami aż do skończenia świata.

 

Zapamiętaj!

Misjonarz to osoba, która opuszcza swój kraj, by głosić innym Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie.

 

Zadanie domowe: s. 92 i 93.

 

 

 

z dnia 6 KWIETNIA 2013

Temat: Pierwsi świadkowie zmartwychwstania Pana Jezusa.

Mt 28,1-10

Trzeciego dnia po śmierci na krzyżu Pan Jezus zmartwychwstał. Kto (lub co) jest świadkiem Jego zmartwychwstania? W jaki sposób ty możesz być świadkiem Jezusa?

 

Zadanie domowe: s. 84.

 

 

 

z dnia 23 MARCA 2013

Temat: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

J 19, 25-30 oraz Mt 16,24

Krzyż jest znakiem łączącym wszystkich chrześcijan. Jest znakiem tego, jak bardzo Bóg nas ukochał. Pan Jezus uczy, że kto, chce pójść za Nim, musi wziąć swój własny krzyż i naśladować Go. Co jest twoim krzyżem? Czy z szacunkiem odnosisz się do krzyża?

 

Pamiętaj!

starannie wykonany znak krzyża to najprostsza modlitwa

 

Zapraszam cię na ostatnie w tym roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej - w najbliższą środę  o godz. 6:30 wieczorem.

 

Zadanie domowe: s. 82 i 83.

 

 

 

z dnia 9 MARCA 2013

Temat: Jezus naucza o królestwie Bożym. Jak rozmawiać z Bogiem - przypowieść o faryzeuszu i celniku.

Łk 18, 9-14

Pan Jezus, gdy nauczał, używał porównań, które nazywamy PRZYPOWIEŚCIAMI. Porównywał w nich królestwo Boże, którego ludzie nie znali, do czegoś, co dla ludzi było dobrze znane (np. ziarno, perła, skarb). W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus pokazuje dwie postawy na modlitwie: pychy i pokory.

 

Zapamiętaj!

by przed Bogiem zawsze stawać w postawie pokory i ze skruszonym sercem

 

W dalszym ciągu zapraszam cię na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w najbliższą środę po Mszy świętej o godz. 7:00 wieczorem

 

Zadanie domowe: s. 110 (pod rysunkiem wypisz jak najwięcej nazw przypowieści) oraz s. 120 i 121.

 

 

 

z dnia 23 LUTEGO 2013

Temat: Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu apostołów.

Łk 6, 12-16

Pan Jezus miał wielu uczniów, spośród których wybrał dwunastu apostołów. "Apostoł" znaczy "posłany". Nim Pan Jezus wstąpił do nieba, posłał ich na cały świat, by głosili wszystkim Dobrą Nowinę, by byli nauczycielami, uczyli ludzi o królestwie Bożym. Następcami apostołów są biskupi. 

 

Zapamiętaj!

imiona dwóch biskupów naszej diecezji:

 

 

 

ksiądz kardynał Francis George

 

 

 

ksiądz biskup Andrzej Wypych

 

 

 

W dalszym ciągu zapraszam cię na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w każdą środę po Mszy świętej o godz. 7:00 wieczorem

 

Zadanie domowe: s. 24 i 25.

 

 

 

z dnia 16 LUTEGO 2013

Temat: Zbawiciel pości i jest kuszony przez szatana.

Łk 4, 1-13

Po chrzcie Pan Jezus poszedł na pustynię, gdzie przez 40 dni modlił się. Przez ten czas nic nie jadł. Przygotowywał się do tego, by mógł później nauczać, uzdrawiać, a w końcu, by umrzeć za nas na krzyżu. Był tam kuszony przez szatana. 

W ostatnią środę (Środę Popielcową) rozpoczął się Wielki Post, który trwa 40 dni.

 

Zapraszam cię

byś podjął w tym czasie post, który pomoże ci w walce z pokusami (dobrze, jeśli to będzie post od tego, co przeszkadza ci być blisko Boga)

na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w każdą środę po Mszy świętej o godz. 7:00 wieczorem

 

Zadanie domowe: s. 68 i 69.

 

 

 

z dnia 9 LUTEGO 2013

Temat: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Mt 3, 13-17

Pan Jezus przyjmuje od Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie. Przychodzi On jako "Baranek Boży", aby wziąć na siebie i zgładzić grzech świata. Po chrzcie, "gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»". Chrzest Pana Jezusa jest zapowiedzią naszego sakramentalnego chrztu.

Czy znasz datę, miejsce i nazwisko księdza, który udzielił ci chrztu?

 

Zapamiętaj!

W czasie chrztu Pana Jezusa miało miejsce objawienie się Trójcy Świętej. Trójca Święta to: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

Zadanie domowe: s. 66 i 67.

 

 

 

z dnia 19 STYCZNIA 2013

 

Temat: Życie ukryte Jezusa w Nazarecie.

Mt 2, 19-23

Niewiele wiemy o pierwszych 30. latach życia Pana Jezusa. Pismo Święte mówi nam o nich w zaledwie paru zdaniach. Przez ten czas Pan Jezus nie ujawniał się jako Zbawiciel świata, dlatego nazywamy ten czas "życiem ukrytym". Wiemy, że żył On w zwyczajnej rodzinie, modląc się, pracując, będąc posłusznym rodzicom.

Zapamiętaj!

Pan Jezus żył w rodzinie, którą nazywamy Rodziną Świętą. Rodzina Święta to: Jezus, Maryja i Józef.

 

Zadanie domowe:

pokoloruj obrazek na s. 62 oraz ułóż modlitwę za swoją rodzinę na s. 63.

 

 

 

z dnia 12 STYCZNIA 2013

 

Temat: Nadanie imienia "Jezus" i ofiarowanie w świątyni.

Łk 2,21-32

Ósmego dnia po narodzeniu nadano Bożemu Synowi imię Jezus, co znaczy Bóg zbawia, a czterdziestego dnia zaniesiono Go do świątyni w Jerozolimie, by ofiarować Go Bogu. Rodzina Święta spotkała tam starca Symeona, który rozpoznał w małym Jezusie obiecanego Zbawiciela i nazwał Go Światłością świata. Wydarzenie to wspominamy 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego zwanego też świętem Matki Bożej Gromnicznej (gromnice to świece, z którymi w tym dniu przychodzimy do kościoła).

 

Zadanie domowe: s. 58.

Poszukaj na mapie, gdzie znajduje się Jerozolima, Betlejem i Nazaret.

 

 

 

z dnia 5 STYCZNIA 2013

 

Temat: Mędrcy ze Wschodu oddają cześć Zbawicielowi.

Mt 2,1-12

6 stycznia obchodzimy święto Objawienia Pańskiego (Pan Jezus objawił się, czyli ukazał się światu), popularnie nazywane też świętem Trzech Króli. W dniu tym wspominamy Mędrców, którzy przybyli oddać małemu Jezusowi pokłon i przynieśli Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Na pamiątkę tego na drzwiach naszych domów piszemy: C+M+B 2013, co oznacza Niech Chrystus błogosławi ten dom.

 

Zadanie domowe: s. 60 i 61.

 

 

 

z dnia 8 GRUDNIA 2012

 

Temat: Bóg objawia Maryi, że będzie Matką Pana Jezusa.

Łk 1, 26-38

Anioł Gabriel został posłany do Maryi, by zwiastować Jej, że zostanie Matką Zbawiciela. Maryja uwierzyła Bogu, choć nie rozumiała jak to jest możliwe, że Duch Święty zstąpi na Nią. Zaufała Bogu, bo była pewna, że to, co On nam daje, jest dla nas najlepsze.

 

Zadanie domowe: s. 50 i 51.

 

 

 

z dnia 1 GRUDNIA 2012

 

Temat: Bóg zapowiada narodzenie Poprzednika Zbawiciela.

Łk 1, 5 -25

Bóg wysłał swego anioła do kapłana Zachariasza. Anioł Gabriel powiedział Zachariaszowi, że narodzi mu się syn, ale Zachariasz nie uwierzył Bogu, dlatego do momentu narodzin swego syna, Jana, pozostał niemy. Bóg jeszcze przed narodzeniem Jana wyznaczył mu zadanie: miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. Jan był ostatnim z prorokówJakie zadanie Pan Bóg wyznaczył tobie?

 

Zadanie domowe DLA CHĘTNYCH,

Posługując się Pismem Świętym, rozwiąż szyfrówkę (kod czasowy)  oraz połącz zapowiedzi proroków z odpowiednimi wydarzeniami z życia Pana Jezusa.

 

 

 

z dnia 17 LISTOPADA 2012

 

Temat: Pismo Święte to biblioteka ksiąg o Panu Jezusie.

Pismo Święte jest wyjątkową książką, bo jest natchnione przez Boga. 

Jest jak biblioteka, bo jest zbiorem wielu ksiąg. Dzielimy je na dwie części: Stary i Nowy Testament. Każda ma księga ma swój skrót. Szukając danego fragmentu w Biblii posługujemy się siglami biblijnymi. Przykład: Łk 1, 26 oznacza Ewangelię według św. Łukasza, rozdział 1, werset 26.

Zapraszam cię do częstego czytania Pisma Świętego, bo jest to Słowo Boga.

 

Zapamiętaj!

4 Ewangelie:

 • według św. Mateusza (Mt)
 • według św. Marka (Mk)
 • według św. Łukasza (Łk)
 • według św. Jana (J)

 

Rozwiąż  krzyżówkę, posługując się Pismem Świętym.

 

 

 

 

z dnia 10 LISTOPADA 2012

 

Temat: Z Jezusem jesteśmy przyjaciółmi każdego człowieka - obrzędy zakończenia.

Na zakończenie Mszy świętej Pan Bóg nam błogosławi, to znaczy życzy nam szczęścia i wszelkiego dobra, i od razu obiecuje, że będzie tak działał, aby tak się stało.

Eucharystię kończą słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Pan Jezus nas posyła tak jak kiedyś swoich uczniów. Posyła nas do naszych rodzin, szkół, kolegów, sąsiadów.

Każdemu mamy zanieść Jezusa.

 

 

Wykonaj zadanie ze s. 12.

 Kartka ksero - przeczytaj i uzupełnij.

 

 

 

z dnia 3 LISTOPADA 2012

 

Temat: Przyjaciele dzielą się chlebem - liturgia eucharystyczna.

Brat Albert wpatrując się w Najświętszy Sakrament, gdzie, jak wierzymy, pod postacią chleba znajduje się Ciało Pana Jezusa i patrząc jak Pan Jezus w czasie każdej Mszy Świętej daje nam Siebie w komunii świętej, powiedział, że "mamy być dobrzy jak chleb, który dla każdego leży na stole, a z którego każdy może kęs ukroić, nakarmić się, jeśli jest głodny".

 

Zapamiętaj!

Elementy liturgii eucharystycznej:

 • przygotowanie darów
 • modlitwa eucharystyczna, w czasie której jest przeistoczenie
 • modlitwa "Ojcze nasz"
 • znak pokoju
 • komunia święta
 • dziękczynienie po komunii

 

Wykonaj zadania ze s. 10 i 11.

 

 

 

z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2012

 

Temat: Przyjaciele rozmawiają ze sobą - liturgia słowa.

W czasie liturgii słowa mówi do nas Bóg. Zastanów się, czy uważnie słuchasz tego, co mówi do ciebie twój Przyjaciel.

 

Zapamiętaj!

Elementy liturgii słowa:

 • pierwsze czytanie
 • psalm
 • drugie czytanie
 • śpiew Alleluja
 • Ewangelia
 • homilia (kazanie)
 • wyznanie wiary ("Wierzę w Boga")
 • modlitwa wiernych ("Módlmy się za ...")

 

Wykonaj zadania ze s. 8 i 9.

 

 

 

z dnia 6 PAŹDZIERNIKA 2012

 

Temat: Życie Pana Jezusa w tajemnicach różańcowych.

Różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Modląc się na różańcu, rozważamy wydarzenia (tajemnice) z życia Jezusa i Maryi. Zapraszam cię do częstego odmawiania różańca, byś lepiej mógł poznać Jezusa, Twojego Przyjaciela. O przyjacielu przecież chcemy wiedzieć jak najwięcej...

 

Zapamiętaj!

4 części różańca:

 • radosna
 • światła
 • bolesna
 • chwalebna

 

Wykonaj zadania ze s. 16 i 17.

 

 

 

z dnia 29 WRZEŚNIA 2012

 

Temat: Wynagradzamy Panu Jezusowi w pierwsze piątki miesiąca.

Pan Jezus zaprasza Cię, byś był Jego przyjacielem. Przyjaciel to ktoś, kto jest z drugą osobą szczególnie wtedy, gdy ta cierpi, przeżywa trudne chwile (pamiętasz opowiadanie o chłopcu i jego koniu?)

W piątek Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, dlatego szczególnie w pierwsze piątki miesiąca pragnie, byś z Nim był (spotkał się z Nim w sakramencie pokuty i Komunii św.).

 

 Dokończ zadanie ze s. 15.

 

 

 

z dnia 22 WRZEŚNIA 2012

 

Temat: Przyjaciele żyją w zgodzie – obrzędy wstępne Mszy Św.

Każda Msza Święta jest przyjęciem, na które zaprasza Cię Pan Jezus. On powiedział: "Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!" (Mt 5, 23-24). Dlatego na początku Mszy Świętej w akcie pokuty przepraszamy Boga i innych ludzi za zło, które uczyniliśmy.

 

Zapamiętaj!

4 części Mszy Świętej:

 • obrzędy wstępne (wstęp)
 • liturgia Słowa
 • liturgia eucharystyczna
 • obrzędy zakończenia (zakończenie)

 

Przeczytaj z książeczki do nabożeństwa ("Pamiątka I Komunii Św.") tekst "spowiedzi powszechnej" ("Spowiadam się Bogu...") i wpisz do ramek odpowiednie słowa.

 

 

z dnia 15 WRZEŚNIA 2012

 

Temat: Trwamy w przyjźni z Panem Jezusem.

Pan Jezus zaprasza cię do przyjaźni z Nim.

 Narysuj (na kartce formatu "letter"), jak możesz pokazać Panu Jezusowi, że chcesz, aby był twoim Przyjacielem.

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com