Rada Szkolna

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago jest zarządzana przez Radę Szkolną, która stanowi najwyższą władzę szkoły. Jej kadencja trwa 3 lata. Członkowie Rady nie otrzymują żadnych wynagrodzeń związanych z działalnością w Radzie Szkolnej. Zebrania Rady Szkolnej odbywają się raz w miesiącu.

Rada Szkolna 2013/2014

 1. prezydent szkoły:   Ksiądz Stanisław Jankowski
 2. dyrektor szkoły:      Ewa Koch
 3. przewodniczacy Komisji Rewizyjnej:   Jadwiga Pytlik-Kacik
 4. księgowa :    Izabela Bożek
 5. przedstawiciel katechetów: Siostra Iwona Borońska
 6. nauczyciel przedstawiciel zajeć elektywnych:  Małgorzata Kwaśny
 7. przedstawiciel nauczycieli:    Izabela Lech
 8. przedstawiciel nauczycieli:    Monika Janik
 9. przedstawiciel nauczycieli:    Iwona Polakowska
 10. przedstawiciel rodziców:      Aleksandra Basiewicz
 11. przedstawiciel rodziców:      Elżbieta Rembelińska

Komisja Rewizyjna

 1. Jadwiga Pytlik-Kacik  : przewodniczący
 2. Monika Janik               : członek komisji
 3. Iwona Polakowska     : członek komisji