Polska Szkoła, Chicago
Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago jest zarządzana przez Radę Szkolną, która stanowi najwyższą władzę szkoły. Jej kadencja trwa 3 lata. Członkowie Rady nie otrzymują żadnych wynagrodzeń związanych z działalnością w Radzie Szkolnej. Zebrania Rady Szkolnej odbywają się raz w miesiącu.

Rada Szkolna 2013/2014

 1. prezydent szkoły:   Ksiądz Stanisław Jankowski
 2. dyrektor szkoły:      Ewa Koch
 3. przewodniczacy Komisji Rewizyjnej:   Jadwiga Pytlik-Kacik
 4. księgowa :    Izabela Bożek
 5. przedstawiciel katechetów: Siostra Iwona Borońska
 6. nauczyciel przedstawiciel zajeć elektywnych:  Małgorzata Kwaśny
 7. przedstawiciel nauczycieli:    Izabela Lech
 8. przedstawiciel nauczycieli:    Monika Janik
 9. przedstawiciel nauczycieli:    Iwona Polakowska
 10. przedstawiciel rodziców:      Aleksandra Basiewicz
 11. przedstawiciel rodziców:      Elżbieta Rembelińska

Komisja Rewizyjna

 1. Jadwiga Pytlik-Kacik  : przewodniczący
 2. Monika Janik               : członek komisji
 3. Iwona Polakowska     : członek komisji

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com