Stefan Wyszyński (urodzony 3 sierpnia 1901 roku, zmarł 28 maja 1981 roku) -- prymas Polski, obrońca godności i praw człowieka. Zwany od czasu swojej śmierci Prymasem Tysiąclecia, Sługa Boży.

Urodził się dnia 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska była wtedy rozdarta pomiędzy trzech zaborców. Zuzela należała do zaboru rosyjskiego. Stefan poznał smak niewoli i ukochał Polskę.

Jego dzieciństwo nie było łatwe. Kiedy miał 9 lat, zmarła mu matka. Przez całe życie tęsknił za nią.

Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku Tej , ,,która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej.

Ukończył gimnazjum w Warszawie i Łomży, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.

3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana.

Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala.

Z Mszą Świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę.

W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej.

Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas Polski August Kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku.

22 października 1948 roku Ksiądz Biskup Wyszyński zostal wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

W swoim liście duszpasterskim pisał wtedy: ,,Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą , nie jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa...".

25 września 1953 roku Stefan Kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy.

Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewkim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach.

Dnia 26 października 1956 roku Kardynał Wyszyński został uwolniony.

Uwieńczeniem dzieła życia Wyszyńskiego, zwanego Prymasem Tysiąclecia, stał się wybór
16 października 1978 roku jego bliskiego współpracownika Karola Wojtyły na papieża.

To wydarzenie było największą radością Prymasa Tysiąclecia i Kościoła w Polsce.

W czerwcu 1979 roku przyjął w Ojczyźnie po raz pierwszy od tysiąca lat głowę Kościoła - Ojca Świętego Jana Pawła II - Papieża rodu Polaków.

,,(...)Bądźmy Apostołami Światła, Wolności, Miłości, Pokoju. Otoczmy Matkę, która nie spłonęła od Bożego Ognia, ale która dała Światu Zbawiciela. Stańmy się Jej pomocnikami! Wszystkim, którzy są w ciemnościach, nieśmy światło wiary; wszystkim, którzy żyją w nienawiści, okazujmy miłość: wszystkim, którzy kłamią - rzetelną prawdę; osamotnionym i zwątpiałym - przyjaźń i braterską pomoc(...)"

Stefan Wyszyński zmarł w czwartek 28 maja 1981 roku, w dniu w którym Kościół katolicki obchodził uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. 6 dni wcześniej po raz ostatni wystąpił publicznie, otwierając obrady Rady Głównej Episkopatu Polski.

Został pochowany 31 maja 1981 w krypcie arcybiskupów katedry św. Jana w Warszawie. Jego pogrzeb, nazywany także królewskim, zgromadził w stolicy tysiące ludzi, zarówno wierzących jak i niewierzących.

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com