Pragniemy podzielić się z Państwem kilkoma myślami Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

,,Człowiek wyzwala się i rozwija wewnętrznie przez wrażliwość na otoczenie, przez przemyśliwanie nie tego, co się jemu należy od innych, ale tego, co innym należy się od niego".

,,Cóż z tego, że będziecie architektami, inżynierami, lekarzami, prawnikami, jeżeli jednocześnie nie będziecie rzetelnymi i porządnymi ludźmi".

,,Godność i wartość społeczna człowieka zależy nie od tego, ile wyprodukował, tylko jakim jest człowiekiem. Jakie są jego wartości duchowe, moralne, zalety rozumu, woli i serca".

,,Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe".

Cytaty powyższe pochodzą publikacji:

Kardynał Stefan Wyszyński, Kromka chleba, Warszawa 1994

Kardynał Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977

 

 

 

 

 

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com