Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago została formalnie utworzona w sierpniu 1984 roku. Powstala ona z inicjatywy i pomysłu wieloletniej kierowniczki tej szkoły Pani Wiesławy Kosycarz. To dzięki jej inicjatywie oraz pomocy Księdza Konstantego Przybylskiego szkoła nasza otwarła swoje podwoje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej we wrześniu 1984 roku. Było nas wtedy około stu uczniów, nauczycieli teź było zaledwie kilku. Powstanie naszej szkoły okazało się spełnieniem pobożnych życzeń wielu rodziców, którzy od lat związani z Parafią Św. Jacka chcieli bardzo by ich dzieci właśnie tu mogły uczyć się języka polskiego.

Szkoła z roku na rok nabierała doświadczeń. Coraz więcej uczniów, podwójne, a nawet potrójne klasy, coraz większe grono pedagogów. Na początku uczyliśmy tylko języka polskiego, a w starszych klasach historii i geografii. W 1987 roku do programu nauczania naszej szkoły włączyliśmy teź nauczanie religii. Zaczeliśmy również przygotowywać dzieci z klasy drugiej do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, a młodzież klas ósmych do sakramentu bierzmowania.

W roku szkolnym 1999/2000 stworzyliśmy młodzieży kończącej szkołę podstawową możliwość kontynuowania nauki w polskiej szkole średniej, tworząc trzyletnie liceum. W roku szkolnym 2001/2002 mury naszej szkoły opuścili pierwsi maturzyści. Wielu z nich przeżyło z nami 11 długich, ale jakże ważnych dla ich życia lat.

W roku szkolnym 2001/2002 otwarliśmy też dwie klasy przedszkolne. Pomaga to dzieciom w uzyskaniu lepszego przygotowania do podjęcia nauki czytania i pisania po polsku.

Pani Wiesława Kosycarz po 16 latach pracy w naszej szkole zrezygnowała ze sprawowania funkcji dyrektora szkoły. Stanowisko to powierzono Pani Ewie Koch związanej ze szkołą od samego początku jej istnienia. Funkcję tą Pani Koch sprawuje do dziś.

W roku szkolnym 1999/2000 Pan Waldemar Kosycarz, wychowawca klasy V, a także wspaniały muzyk stworzył uczniom ze zdolnościami aktorskimi i muzycznymi możliwość doskonalenia swoich talentów, zakładając Szkolny Kabarecik. Dziś skupia on w swoich szeregach około 20 młodych adeptów sztuki, którzy to uprzyjemniają nam swoimi występami szkolne i nie tylko szkolne uroczystości.

W roku szkolnym 2005/2006 szkoła nasza zaoferowała swoim wychowankom szersze spektrum zajęć elektywnych, odbywających się po lekcjach. Panie Krystyna Panek i Małgorzata Kwaśny zajeły się zorganizowaniem kółka plastycznego, a pani Barbara Radecka poprowadziła grupę taneczną. Niestety obie grupy po kilku latach zaprzestały działalności. Od roku szkolnego 2013/ 2014 dzieci klas młodszych maja możliwość nauki tańca w grupie tanecznej ,,Do-Re-Mi" prowadzonej przez panią Izabelę Lech-Radwańską.

W styczniu roku 2007 zebranie wszystkich pracowników szkoły przyjęło jej nowy statut. Zgodnie z nim powołano do życia Radę Szkolną, która planuje i kieruje pracą szkoły. Proboszcz Parafii lub Ksiądz prowadzący duszpasterstwo polskie w Parafii pełni również funkcję prezydenta szkoły polskiej. Prezydentem szkoły przez wiele lat był Ksiądz Dziekan Michał Osuch. Obecnie funkcję tę sprawuje Ksiądz Stanisław Jankowski, proboszcz Parafii Św. Jacka.

Rok szkolny 2013/2014 jest 30 rokiem pracy naszej szkoły. Naukę w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pobierało około 250 dzieci. W ich edukację zaangażowanych jest 16 profesionalnych nauczycieli, 3 księży, 3 siostry i katecheta. Na szkołę naszą składają się 2 klasy przedszkolne, 9 klas szkoły podstawowej oraz 4 klas szkoły średniej.

 

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com