Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago działa od 1984 roku. Oferujemy dzieciom i młodzieży naukę na trzech poziomach:

 • przedszkola
 • 8-letniej szkoły podstawowej
 • 3-letniego liceum.

Nauczanie w naszej szkole obejmuje:

 • język polski
 • historię
 • geografię
 • religię.

Dzieci z klas II szkoły podstawowej przygotowywane są do przyjęcia sakramentu I komunii świętej, a młodzież klas VIII do sakramentu bierzmowania.

Dla naszych uczniów organizujemy:

 • konkursy
 • wyjazdy na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, projekcje filmowe
 • wyjazdy do muzeum polskiego
 • pikniki
 • akademie rocznicowe
 • polską wigilię i święconkę

W naszej szkole działa:

 • grupa muzyczno-teatralna
 • zespół taneczny
 • kółko plastyczne.

Nasza szkoła:

 • uczy i wychowuje
 • przekazuje wiedzę o kulturze i historii kraju przodków i rodziców
 • wyrabia szacunek i podziw dla polskich tradycji i obrzędów
 • uczy religii i wychowuje młodych w głębokim szacunku dla wartość katolickich
 • motywuje wychowanków do pracy nad sobą
 • łączy naukę szkolną z obserwacją bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
 • uczy patriotyzmu i kształtuje przynależność narodową

Młodzieży oferujemy tzw. ,,wakacje z Bogiem" czyli wyjazdy do Kolorado, Kalifornii lub na Florydę na obozy letnie prowadzone przez księży, siostry i katechetów z Parafii Św. Jacka.

Zajęcia odbywają się:

 • w każdą sobotę
 • od godz. 9:00 rano do 12:15 w południe lub 12:45 po południu (liceum)
 • pod adresem: 3640 W. Wolfram Street w Chicago
 • w budynkach szkoły katolickiej przy Bazylice Św. Jacka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 224 433 0386 Ewa Koch dyrektor
 • 630 220 8813 Izabela Bożek księgowa

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com