Polska Szkoła, Chicago
Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago działa od 1984 roku. Oferujemy dzieciom i młodzieży naukę na trzech poziomach:

 • przedszkola
 • 8-letniej szkoły podstawowej
 • 3-letniego liceum.

Nauczanie w naszej szkole obejmuje:

 • język polski
 • historię
 • geografię
 • religię.

Dzieci z klas II szkoły podstawowej przygotowywane są do przyjęcia sakramentu I komunii świętej, a młodzież klas VIII do sakramentu bierzmowania.

Dla naszych uczniów organizujemy:

 • konkursy
 • wyjazdy na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, projekcje filmowe
 • wyjazdy do muzeum polskiego
 • pikniki
 • akademie rocznicowe
 • polską wigilię i święconkę

W naszej szkole działa:

 • grupa muzyczno-teatralna
 • zespół taneczny
 • kółko plastyczne.

Nasza szkoła:

 • uczy i wychowuje
 • przekazuje wiedzę o kulturze i historii kraju przodków i rodziców
 • wyrabia szacunek i podziw dla polskich tradycji i obrzędów
 • uczy religii i wychowuje młodych w głębokim szacunku dla wartość katolickich
 • motywuje wychowanków do pracy nad sobą
 • łączy naukę szkolną z obserwacją bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
 • uczy patriotyzmu i kształtuje przynależność narodową

Młodzieży oferujemy tzw. ,,wakacje z Bogiem" czyli wyjazdy do Kolorado, Kalifornii lub na Florydę na obozy letnie prowadzone przez księży, siostry i katechetów z Parafii Św. Jacka.

Zajęcia odbywają się:

 • w każdą sobotę
 • od godz. 9:00 rano do 12:15 w południe lub 12:45 po południu (liceum)
 • pod adresem: 3640 W. Wolfram Street w Chicago
 • w budynkach szkoły katolickiej przy Bazylice Św. Jacka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 224 433 0386 Ewa Koch dyrektor
 • 630 220 8813 Izabela Bożek księgowa

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com