Kochani,
 
Na dzisiejszych zajęciach kontynuowaliśmy powtórzenie materiału do matury.
Słuchaliśmy tekstów a później odpowiadaliśmy na pytania do nich.
Proszę kontynuować te ćwiczenia w domu.
 
Praca domowa
Proszę aby wszyscy wysłali prace na konkurs ,.,Być Polakiem" najpóźniej do piątku 22 marca.
Przypominam, że wysyłamy prace na email oraz drogą pocztową.
Adresy podałam wszystkim.
Do pracy dołączamy formę rejestracyjną.
 
Pozdrawiam,
I.Lech
 

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com