Kochani,
 
Tematem dzisiejszych zajęć była ,,Kartka z historii Polski w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego"
 
Epoka ta dała nam się poznać jako awangardowa i wypełniona postępem cywilizacyjnym.
 
Praca domowa
Proszę raz jeszcze przeczytać opracowany temat i wykonać ćwiczenia ze strony 11-14.
 
Pozdrawiam
I.Lech

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com