Kochani,
 
Dzisiaj wraz z prozaikami Dwudziestolecia troszczyliśmy się o kształt Nieopdległej Polski.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na ,, Przedwiośnie" S. Żeromskiego i jego przesłanie.
Dzisiaj obchodziliśmy również IV Polonijny Dzień Dwujęzyczności, który rozpoczeliśmy w klasie dyktandem niepodległościowym.
 
Praca domowa
Proszę wyjaśnić znaczenie związków frazrologicznych ze strony 34.
 
Pozdrawiam
I.Lech

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com