Kochani,
 
Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy grupę poetycką ,,Skamander" jej twórców oraz działalność.
Grupa ta była ,,domem" jednych z najbardziej znanych polskich poetów.
Powtórzyliśmy też gramatykę i ortografię.
 
Praca domowa
Proszę wykonać ćwiczenia ze strony 25-28.
Proszę przygotować plakaty informacyjne na temat Ojców Niepodległości.
W następną sobotę przychodzimy w barwach narodowych.
 
Pozdrawiam
I.Lech

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com