Polska Szkoła, Chicago
Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego Polska Szkoła Wyszyńskiego

Lekcja 7

Temat:Moje ciało.

Poznanie litery O.

ZADANIE DOMOWE

Uzupełnij zadania na str.62.

Powtórz poznane na lekcji słówka.

wykonaj zadania na str.65,66,67.

Ciepłego tygodnia.

Marzena Smreczak

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com