Lekcja 7

Temat:Pani Jesień.

Poznanie litery I.

ZADANIE DOMOWE

Powtorz poznane na lekcji słówka.

Wykonaj zadanie na str.47.

Ciepłego tygodnia.

Marzena Smreczak

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com