J polski

Przeczytaj czytanke "Bohaterski czyn Alka" str 45

Gramatyka 

Dokoncz cwiczenia na str 23, 24

Parafia Św. Jacka
3640 W. Wolfram
Chicago, IL 60618
Tel. 773-342-3636

Ewa Koch
Dyrektor Szkoły
Tel. 224-433-0386

email: info(at) polskaszkolawyszynskiego.com